Bộ lập trình PLC S7 1200

Bộ lập trình PLC S7 1200

Bộ lập trình PLC S7 1200

Bộ lập trình PLC S7 1200

Bộ lập trình PLC S7 1200
Bộ lập trình PLC S7 1200

Tìm kiếm

Wellcome to

KHANG HUY TECH

Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng sản phẩm cao cấp chính hãng đến từ SIEMENS và các phụ tùng di kèm
Bộ lập trình PLC S7 1200

S7-1200, CPU 1217C, DC/DC/DC

Msp: 6ES7217-1AG40-0XB0

Giá: Liên hệ

S7-1200, CPU 1214C, AC/DC/RELAY

Msp: 6ES7214-1BG40-0XB0

Giá: Liên hệ

S7-1200, CPU 1214C, DC/DC/DC

Msp: 6ES7214-1AG40-0XB0

Giá: Liên hệ

S7-1200, CPU 1212C, DC/DC/RELAY

Msp: 6ES7212-1HE40-0XB0

Giá: Liên hệ

S7-1200, CPU 1212C, AC/DC/RELAY

Msp: 6ES7212-1BE40-0XB0

Giá: Liên hệ

S7-1200, CPU 1212C, DC/DC/DC

Msp: 6ES7212-1AE40-0XB0

Giá: Liên hệ

S7-1200, CPU 1215C, DC/DC/RELAY

Msp: 6ES7215-1HG40-0XB0

Giá: Liên hệ

S7-1200, CPU 1215C, AC/DC/RELAY

Msp: 6ES7215-1BG40-0XB0

Giá: Liên hệ

S7-1200, CPU 1215C, DC/DC/DC

Msp: 6ES7215-1AG40-0XB0

Giá: Liên hệ

S7-1200, CPU 1214C, DC/DC/RELAY

Msp: 6ES7214-1HG40-0XB0

Giá: Liên hệ

S7-1200, CPU 1211C, DC/DC/RLY

Msp: 6ES7211-1HE40-0XB0

Giá: Liên hệ

S7-1200, CPU 1211C, AC/DC/RLY

Msp: 6ES7211-1BE40-0XB0

Giá: Liên hệ