Module mở rộng EM S7 200

Module mở rộng EM S7 200

Module mở rộng EM S7 200

Module mở rộng EM S7 200

Module mở rộng EM S7 200
Module mở rộng EM S7 200

Tìm kiếm

Wellcome to

KHANG HUY TECH

Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng sản phẩm cao cấp chính hãng đến từ SIEMENS và các phụ tùng di kèm
Module mở rộng EM S7 200

Giá: Liên hệ

EM 232 2 AO, +/-10 V DC, 12 bit

Msp: 6ES7232-0HB22-0XA8

Giá: Liên hệ

EM 231 4 AI TC

Msp: 6ES7231-7PD22-0XA8

Giá: Liên hệ

EM 231 2 AI RTD

Msp: 6ES7231-7PB22-0XA8

Giá: Liên hệ

EM 223 32 DI/32 DO DC/RELAY

Msp: 6ES7223-1PM22-0XA8

Giá: Liên hệ

EM 223 32 DI/32 DO DC/DC

Msp: 6ES7223-1BM22-0XA8

Giá: Liên hệ

EM 223 16 DI/16 DO DC/RELAY

Msp: 6ES7223-1PL22-0XA8

Giá: Liên hệ

EM 223 4 DI/4 DO DC/RELAY

Msp: 6ES7223-1HF22-0XA8

Giá: Liên hệ

EM 223 8 DI/8 DO DC/RELAY

Msp: 6ES7223-1PH22-0XA8

Giá: Liên hệ

EM 223 16 DI/16DO DC/DC

Msp: 6ES7223-1BL22-0XA8

Giá: Liên hệ

EM 223 4 DI/4 DO DC/DC

Msp: 6ES7223-1BF22-0XA8

Giá: Liên hệ

EM 223 8 DI/8 DO DC/DC

Msp: 6ES7223-1BH22-0XA8

Giá: Liên hệ