Phụ kiện, thẻ nhớ S7 300

Phụ kiện, thẻ nhớ S7 300

Phụ kiện, thẻ nhớ S7 300

Phụ kiện, thẻ nhớ S7 300

Phụ kiện, thẻ nhớ S7 300
Phụ kiện, thẻ nhớ S7 300

Tìm kiếm

Wellcome to

KHANG HUY TECH

Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng sản phẩm cao cấp chính hãng đến từ SIEMENS và các phụ tùng di kèm
Phụ kiện, thẻ nhớ S7 300

Micro Memory Card 8 MB

Msp: 6ES7953-8LP31-0AA0

Giá: Liên hệ

Micro Memory Card 4 MB

Msp: 6ES7953-8LM32-0AA0

Giá: Liên hệ

Micro Memory Card 2 MB

Msp: 6ES7953-8LL31-0AA0

Giá: Liên hệ

Micro Memory Card 128 KB

Msp: 6ES7953-8LG31-0AA0

Giá: Liên hệ

Micro Memory Card 64 KB

Msp: 6ES7953-8LF31-0AA0

Giá: Liên hệ

Front connector SPRING 40-pole

Msp: 6ES7392-1BM01-0AA0

Giá: Liên hệ

Front connector SPRING 20-pole

Msp: 6ES7392-1BJ00-0AA0

Giá: Liên hệ

Front connector SCREW 40-pole

Msp: 6ES7392-1AM00-0AA0

Giá: Liên hệ

Front connector SCREW 20-pole

Msp: 6ES7392-1AJ00-0AA0

Giá: Liên hệ

Rail, length: 2000 mm

Msp: 6ES7390-1BC00-0AA0

Giá: Liên hệ

Rail, length: 830 mm

Msp: 6ES7390-1AJ30-0AA0

Giá: Liên hệ

Rail, length: 530 mm

Msp: 6ES7390-1AF30-0AA0

Giá: Liên hệ