Signal board SB S7 1200

Signal board SB S7 1200

Signal board SB S7 1200

Signal board SB S7 1200

Signal board SB S7 1200
Signal board SB S7 1200

Tìm kiếm

Wellcome to

KHANG HUY TECH

Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng sản phẩm cao cấp chính hãng đến từ SIEMENS và các phụ tùng di kèm
Signal board SB S7 1200

Battery Board BB 1297

Msp: 6ES7297-0AX30-0XA0

Giá: Liên hệ

SB 1232, 1 AO, 12 bit

Msp: 6ES7232-4HA30-0XB0

Giá: Liên hệ

SB 1231 TC, 1 AI

Msp: 6ES7231-5QA30-0XB0

Giá: Liên hệ

SB 1231RTD, 1 AI RTD

Msp: 6ES7231-5PA30-0XB0

Giá: Liên hệ

SB 1231, 1 AI, 12 bit

Msp: 6ES7231-4HA30-0XB0

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

SB 1223, 2 DI/2 DQ, 5V DC 200kHz

Msp: 6ES7223-3AD30-0XB0

Giá: Liên hệ

SB 1223, 2 DI/2 DO 24 V DC

Msp: 6ES7223-0BD30-0XB0

Giá: Liên hệ

SB 1222, 4 DQ, 24 V DC 200 kHz

Msp: 6ES7222-1BD30-0XB0

Giá: Liên hệ

SB 1222, 4 DQ, 5V DC 200kHz

Msp: 6ES7222-1AD30-0XB0

Giá: Liên hệ

SB 1221, 4 DI, 24 V DC 200 kHz

Msp: 6ES7221-3BD30-0XB0

Giá: Liên hệ

SB 1221, 4 DI, 5V DC 200kHz

Msp: 6ES7221-3AD30-0XB0

Giá: Liên hệ