PLC S7 200

PLC S7 200

PLC S7 200

PLC S7 200

PLC S7 200
PLC S7 200

Tìm kiếm

Wellcome to

KHANG HUY TECH

Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng sản phẩm cao cấp chính hãng đến từ SIEMENS và các phụ tùng di kèm
PLC S7 200

S7-200 CN, CPU 226 DC/DC/DC

Msp: 6ES7216-2AD23-0XB8

Giá: Liên hệ

S7-200 CN, CPU 226 AC/DC/RLY

Msp: 6ES7216-2BD23-0XB8

Giá: Liên hệ

S7-200 CN, CPU 224XP DC/DC/DC

Msp: 6ES7214-2AD23-0XB8

Giá: Liên hệ

S7-200 CN, CPU 224XP AC/DC/RLY

Msp: 6ES7214-2BD23-0XB8

Giá: Liên hệ

S7-200 CN, CPU 224 AC/DC/RLY

Msp: 6ES7214-1BD23-0XB8

Giá: Liên hệ

S7-200 CN, CPU 222 AC/DC/RLY

Msp: 6ES7212-1BB23-0XB8

Giá: Liên hệ

S7-200 CN CPU 222 DC/DC/DC

Msp: 6ES7212-1AB23-0XB8

Giá: Liên hệ

EM 231 4 AI, 0-10V DC, 12 bit

Msp: 6ES7231-0HC22-0XA8

Giá: Liên hệ

S7-200 CN, CPU 224 DC/DC/DC

Msp: 6ES7214-1AD23-0XB8

Giá: Liên hệ